Geri Hata bildir
Sunan: Deniz Yalman
Sunum tarihi: 09 Ekim 2012 Salı
VideoAgent: Olgu Sunumu - Deniz Yalman
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 77- İnteraktif Olgu Sunumları > Torasik Onkolojide Olgular

Olgu Sunumu


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

James Jett
Olgu Sunumu
Kutsal Turhan
İnteraktif Olgu Sunumu

LookUs