Geri Hata bildir
Sunan: Recep Öztürk, Hayati Bilgiç
VideoAgent: Yeni Hazırlanan ve taslak Metin Halinde sunulan TEUY neler getiriyor? / Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu'nun bu konudaki Görüşleri - Recep Öztürk, Hayati Bilgiç
TÜSAD 35. Ulusal Kongresi - Solunum 2013
> Salon D

Yeni Hazırlanan ve taslak Metin Halinde sunulan TEUY neler getiriyor? / Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu'nun bu konudaki GörüşleriLookUs