Geri Hata bildir
Sunan: Füsun Kalpaklıoğlu, Ferda Öner Erkekol
VideoAgent: Evet / Hayır - Füsun Kalpaklıoğlu, Ferda Öner Erkekol
TÜSAD 35. Ulusal Kongresi - Solunum 2013
> Salon C

Evet / HayırLookUs