Geri Hata bildir
Sunan: Richard Wunderink
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Tedavi ve Korunma - Richard Wunderink
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P6 - Ventilatörle İlişkili Olmayan Hastane Kökenli Pnömoniler

Tedavi ve Korunma


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Günay Aydın
Tanım ve Risk Faktörleri
Beyza Ener
Tanıda Laboratuar Yöntemlerinin Rasyonel Kullanımı

LookUs