Geri Hata bildir
Sunan: Sanjay Sethi, Ali Mert
VideoAgent: KOAH alevlenmeleri ve pnömonide optimum tedavi: Gemifloksasinin rolü / Kinolonların genel özellikleri ve tüberküloz tanısını geciktirme üzerine etkileri (simultane) - Sanjay Sethi, Ali Mert
TÜSAD 35. Ulusal Kongresi - Solunum 2013
> Salon B

KOAH alevlenmeleri ve pnömonide optimum tedavi: Gemifloksasinin rolü / Kinolonların genel özellikleri ve tüberküloz tanısını geciktirme üzerine etkileri (simultane)



LookUs