Geri Hata bildir
Sunan: Figen Atalay, Deniz Köksal, Muzaffer Metin
VideoAgent: Küçük hücreli dışı lokal ileri evre akciğer kanserli olguların tedavisine multidisipliner yaklaşım - Figen Atalay, Deniz Köksal, Muzaffer Metin
TÜSAD 35. Ulusal Kongresi - Solunum 2013
> Salon B

Küçük hücreli dışı lokal ileri evre akciğer kanserli olguların tedavisine multidisipliner yaklaşım


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Meral Gülhan
Röportaj

LookUs