Geri Hata bildir
Sunan: Çiğdem Biber, Ebru Çakır Edis, Özlem Özdemir Kumbasar
VideoAgent: Tanı ve takip sorunları / Ekstrapulmoner sarkoidoz / Nüks ve steroide dirençli sarkoidozda tedavi - Çiğdem Biber, Ebru Çakır Edis, Özlem Özdemir Kumbasar
TÜSAD 35. Ulusal Kongresi - Solunum 2013
> Salon B

Tanı ve takip sorunları / Ekstrapulmoner sarkoidoz / Nüks ve steroide dirençli sarkoidozda tedaviLookUs