Geri Hata bildir
Sunan: Meral Gülhan
VideoAgent: Röportaj - Meral Gülhan
TÜSAD 35. Ulusal Kongresi - Solunum 2013
> Salon B

Röportaj


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Figen Atalay, Deniz Köksal, Muzaffer Metin
Küçük hücreli dışı lokal ileri evre akciğer kanserli olguların tedavisine multidisipliner yaklaşım

LookUs