Geri Hata bildir
Sunan: Meral Gülhan
Sunum tarihi: 09 Ekim 2012 Salı
VideoAgent: İleri Evre - Meral Gülhan
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 80- Panel > KHDAK'de Evrelere Göre Tedavi, Güncelleme

İleri Evre


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Levent Elbeyli
Erken Evre
Ufuk Yılmaz
Lokal İleri Evre

LookUs