Geri Hata bildir
Sunan: Şule Tamer
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Fiberoptik Bronkoskopinin Solunum Kas Güçleri Üzerine Etkisi - Şule Tamer
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Sözlü Sunum Oturumu > SO5 - (SS-28 / SS-35)

Fiberoptik Bronkoskopinin Solunum Kas Güçleri Üzerine Etkisi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Gökten Bulut
Sivas İli Yıldızelli ve Ulaş İlçeleri Köylerinde Çevresel Asbest Maruziyetine Bağlı Hastalıkların Araştırılması
Hilal Altınöz
Türkiye’deki Silikoz Hastalarının Renal Fonksiyonları
Sevda Şener Cömert
Yanık Merkezimizde Takip Ettiğimiz İnhalasyon Yanığı Olgularında, Klinik, Radyolojik ve Bronkoskopik Değerlendirme
Dicle Kaymaz
Kronik Solunum Sorunlu Olgularda Evde Direkt Gözetimli, Multidisipliner Pulmoner Rehabilitasyonun Etkinliği
Akif Turna
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Kliniklerinde Solunum Fizyoterapisi Uygulamaları ve Hekimlerin Farkındalığı: 3 Yılda Neler Değişti?
Saime Sündüs Uygun
Çocukluk Çağı Nonkistik Fibrozis Bronşektazili Hastalarda Oksidan ve Antioksidan Denge
Güzin Cinel
Kistik Fibrozis Artık Sadece Çocukların Değil Erişkinlerin de Hastalığıdır

LookUs