Geri Hata bildir
Sunan: Reşat Özaras
Sunum tarihi: 18 Ekim 2011 Salı
VideoAgent: Direnç Sorunu - Reşat Özaras
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P25 - Akciğer İnfeksiyonlarında Sık Kullanılan Antibiyotikler

Direnç Sorunu


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Fehmi Tabak
Sınıflama ve Etki Mekanizmaları
Ali Nihat Annakkaya
Uygulama Alanları

LookUs