Geri Hata bildir
Sunan: Şeref Özkara
Sunum tarihi: 09 Ekim 2012 Salı
VideoAgent: TB Merkezlerinin Beklentileri - Şeref Özkara
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 79- Panel > Göğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar - Tüberküloz

TB Merkezlerinin Beklentileri


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Mediha Gönenç Ortaköylü
Tüberkülozda Tanı ve Olgu Tanımlamaları
Suha Özkan
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Tüberküloz (DOTS)

LookUs