Geri Hata bildir
Sunan: Deniz Köksal
Sunum tarihi: 07 Ekim 2012 Pazar
VideoAgent: Akciger Kanserli Hastanın Takibi (Ağrı ile Mücadele, Diğer Destek Tedavileri) - Deniz Köksal
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 8- Panel > Göğüs Hastalıklarında Temel Kavramlar-Solunum Sistemi Hastalıklarında Hasta Takibi

Akciger Kanserli Hastanın Takibi (Ağrı ile Mücadele, Diğer Destek Tedavileri)


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Oğuzhan Okutan
Pulmoner Tromboembolisi Olan Hastanın Takibi
Begüm Arsava
Solunum Yetmezliği Olan Hastanın Evde Takibi

LookUs