Geri Hata bildir
Sunan: Metin Akgün
Sunum tarihi: 17 Ekim 2011 Pazartesi
VideoAgent: Yoktur - Metin Akgün
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Karşıt Görüş > KG3 - İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında Bronkoskopinin Rolü

Yoktur


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Momen Wahidi
Vardır

LookUs