Geri Hata bildir
Sunan: Arzu Ertürk
Sunum tarihi: 07 Ekim 2012 Pazar
VideoAgent: Klinik Değerlendirme ve Hasta Yönetimi - Arzu Ertürk
TÜSAD 34. ULUSAL KONGRESİ
Oturum 20- Panel > Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Yaklaşımları: Güncelleme

Klinik Değerlendirme ve Hasta Yönetimi


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Feza Uğurman
Tanımlar, Etkenler
Bilgin Arda
Direnç, Tedavi ve Korunma

LookUs