Geri Hata bildir
Sunan: Nihat Sapan
Sunum tarihi: 16 Ekim 2011 Pazar
VideoAgent: Astım - Nihat Sapan
TÜSAD 33. ULUSAL KONGRESİ
Panel > P7 - Çocuk Göğüs Hastalıklarındaki Güncel Gelişmeler

Astım


Aynı oturumda yapılan diğer sunumlar

Zafer Ecevit
Tüberküloz
Nural Kiper
Interstisyel Hastalıklar

LookUs