Online Bildiri Özeti Toplama ve Değerlendirme Sistemi

AbstractAgent™ temel olarak,

(i) bildiri özetlerinin (abstract) oluşturulup baş hakeme iletilmesini sağlayan,
(ii) bunların belirlenen hakemlerce değerlendirilmesine olanak tanıyan,
(iii) tüm işlemlerin yazarlar tarafından izlenebildiği,

bir internet uygulamasıdır. İşlemlerin kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır ekranlar aracılığı ile yapılması, bugüne dek binlerce bildiri özetinin kısa sürede, sorunsuz ve kolay  bir şekilde toplanmasını, değerlendirilmesini ve bildiri kitapçığının kısa sürede hazırlanmasını olanaklı kılmıştır.

İşlemlere, şifre korumalı alana tek bir noktadan giriş yapılarak başlanır. Önceden belirlenen yetkiler, kullanıcıların neler yapabileceğini sınırlar ve menüyü özelleştirerek kullanıcıya sunar. Kullanıcı grupları hiyerarşik olarak şu şekildedir:

a. Kullanıcı (katılımcı, yazar)
b. Hakem
c. Baş hakem vb. bilimsel kurul üyeleri
d. Kongre yöneticisi (organizasyon firması)
e. Uygulama yöneticisi

Her grup, bir alt grubun yetkilerini de kapsar. Örnek olarak “Hakem”in bildiri değerlendirme yetkisi varken, normal bir kullanıcı gibi bildiri özetlerini de gönderebilir.

Bildiri değerlendirme yetkisi sadece bildirinin gönderildiği hakem(ler)dedir. Bunun dışında sistem kimsenin bildiriyi değerlendirmesine olanak vermeyecektir.

Bildiriler seçimli olarak Türkçe, İngilizce ya da her iki dilde toplanabilir. Türkçe girilen bir özetin İngilizce’sinin de girilmesi zorunlu hale getirilebilir. Bunun dışında özetler belirlenmiş konu grupları altında da toplanabilir. Baş hakem yetkisindeki kullanıcı, grupları belirleme, değiştirme ve silme hakkında sahiptir.