PubMed'e İlişkin Verilen Hizmetler

MEDLINE® ve diğer bilimsel dergilerin 1950'lere kadar uzanan 16 milyonun üzerinde biyomedikal makalesini içeren PubMed®, Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi (U.S. National Library of Medicine® - NLM) 'nin bir servisidir. Geniş bir arama olanağı da sunan PubMed, makale özetlerinin yanı sıra tam metinlere bağlantılar ve diğer bağlantılı kaynaklara da erişim imkanı verir.

Yılda üç kez toplanan kurum bünyesindeki  Literatür Seçimi Teknik Hakem Komitesi (Literature Selection Technical Review Committee - LSTRC), her buluşmada 140 civarında dergiyi değerlendirir. Oldukça katı kuralları bulunan seçim ile başvuruların ancak %25 ila %30'u kabul edilir. NLM indeksine kabul edilmek ise, hakemli bir bilimsel dergi için oldukça yüksek bir prestijin yanında, dergiye yapılan makale başvurularının da önemli ölçüde artması anlamını taşır.

PubMed başvuru öncesi ve -özellikle- kabulü sonrasında profesyonel bir firma ile çalışmak çok önemlidir. İndekse kabul edilen derginin devem eden her sayısının kuruma postalanması ve özel bir elektronik formatta da gönderilmesi gereklidir.

Verdiğimiz hizmetler arasında dergi makalelerinin bu formatta PubMed'e gönderilmesi, yayınlanan sayıların tam metinlerine bağlantıların sağlanması da yer almaktadır.

Dergi Sayılarının Elektronik Olarak Gönderilmesi

PubMed 'de indekslenen dergilerin başlık, orijinal başlık, yazar ve kurumlar ile özetlerinin her yayım sonrası kuruma has XML formatı ile özel bir hesaba gönderilmesi gereklidir. PubMed'e var olan hesabımız sayesinde gereken bu elektronik dokümanı zamanında ve hatasız olarak gönderiyoruz. Bu nedenle herhangi bir şekilde hesap açtırmak, en küçük bir hatanın bile çok zor telafi edilebildiği bu dokümanlarla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Ülkemizde PubMed indeksinde yer alan Ulusal Travma Dergisi, Ağrı Dergisi ve Tüberkülos ve Toraks Dergisine ait sayılar, düzenli olarak tarafımızdan gönderilmektedir.

Tam Metinlerin Yayınlanması

PubMed 'de ücretsiz veya ücretli olarak tam metinlerinize bağlantı verdirebilmek mümkündür. Bu, makalelerinize ulaşımı çok daha kolay hale getireceğinden site edilme oranını artırmaktadır. Bu olanağı sağlayan PubMed'in LinkOut servisi, bu işlem için gene özel bir elektronik dosyaya ve onaylı tam metin sağlayıcısına ihtiyaç duymaktadır. LinkOut servisi ile tam entegre çalışan LookUs® - JournalAgent™, PubMed'in onaylı LinkOut sağlayıcıları arasındadır.

Talebinizden sonra aynı iş günü içerisinde çalışma tamamlanır ve gerekli dosyalar PubMed'deki hesabımıza gönderilir. Standart işlem süresi olan 48 saat sonra da tam metinleriniz PubMed'de yayınlanmaya başlar.