Hakemli Dergiler İçin Online Makale Sistemi

JournalAgent™, hakemli bilimsel dergiler için online makale toplama ve değerlendirme yazılımıdır. Tüm uygulama LookUs Bilişim tarafından geliştirilmiştir. 2003 yılında çalışmaları başlayan projenin 2004’ün ikinci yarısında beta sürümü çıkarılmıştır. 2005 yılından itibaren dergilerde kullanılmaya başlanmıştır(bkz. JournalAgent™ kullanan dergiler). Yeni sürümler otomatik olarak tüm dergilerde ve anında, ücretsiz olarak devreye girmektedir.

Toplanan makaleler ICMJE - www.icmje.org, Index Medicus (Medline/PubMed) ve Ulakbim-Türk Tıp Dizini kriterlerine uygun olarak sisteme alınmakta ve arşivlenmektedir. Sistem hem Türkçe hem de İngilizce arayüzle çalışabilmekte, gene bu dillerde destek verilebilmektedir. Ayrıca makale özetlerinin iki dilde de alınabilmesine olanak sağlamaktadır.

Sistemin tam kapasite ile çalışır hale getirilmesi yalnızca 1 iş günü gerektirmektedir. Bunun anlamı sistemi bugün satın aldığınızda, yarın makalelerini online topluyor, hakemlere gönderimlere başlıyor olacağınızdır.