Uzmanlık Denekleri ve Vakıflar İçin Online Çözümler

LookUs, uzmanlık denekleri ve vakıflara elektronik içerik danışmanlığı hizmetini verir. Hangi bilgilerin nasıl ve ne şekilde, ne kadar sunulması gerektiği; bilgilerin sunulurken hangi teknolojilerin kullanılacağı, hizmet kapsamına girer. LookUs, ihtiyaç duyulan her türlü teknolojik çözümü de kendisi geliştirir.

Bu noktada verilen hizmetlerin ayrıntıları şu şekildedir:

Dernek web sitesi geliştirilmesi

  •  Kurumsal kimlik oluşturulması, bu kimliğe uygun grafik tasarımlı web sitesinin tasarlanması ve uygulanması.
  • Site arkasında çalışacak programlama ve kodlama işlemlerinin yapılması.
  • Site haritası mühendisliği: İçeriklerin tasnif edilmesi ve kullanıcıya en uygun kategorilerde verilmesi. Kolay gezinmeye uygun menü ve elemanların tasarımı.
  • Sitenin arama motorlarında üst sıralarda yer alması için arama motoru optimizasyonu'nun (SEO) yapılması.

Dernek Web Site Altyapısında Verilen Hizmet ve Teknolojiler

Dinamik içerikler: Girilen haberlerin metin, resim, grafik vb. eklenerek sayfalarda anında görüntülenmesini sağlayan ve yönetici ekranından girilen bilgilerdir.

Üye bilgi ve aidat takibi, online aidat ve bağış kabulü: Üyelere ait tüm bilgiler uygun büyüklükte bir veritabanında tutulur. Bu alanda özlük bilgisinden, aidat bilgisine kadar pek çok bilgi toplanabilir ve takip edilebilir. Kurumun ayrıca bir başka programda üye ve aidat takibi yapması gerekmez.

Ayrıca üyeler değişen bilgilerini (adres, unvan vb.) kendileri güncelleyeceğinden bilgiyi ayrıca toplama ve aktarmada ortaya çıkan sıkıntılar yaşanmaz.

Aidat ödemeleri için tüm üyelere e‐posta veya SMS yolu ile duyuru yapılabilir. Üyelere aidat ödemelerini online olarak görebilir ve gene ödemelerini online araçlar ile yapabilirler.

Sunum Merkezi: Kurumun gerçekleştirdiği toplantı ve kongrelerde sunulan PowerPoint™ sunumlarının yayınlandığı bölümdür. Bu bölümde özel bir formata çevrilen sunumlar kopyalanamaz ve webden kolay ve hızlı bir şekilde izlenebilir.(Ayrıntı için tıklayınız )

Sesli Sunum: Toplantılarda tebliğ edilen sözlü sunumların konuşmacının anlatımı ve slayt senkronizasyonu ile film haline getirilmesidir. Normal "webcast"lerden farkı, konuşmacı görüntü videosunun olmamasıdır. Webcast’e göre düşük olan maliyeti ile ideal bir seçimdir.

Webcast - Canlı yayın: Web üzerinden konuşmacı slaytı ve görüntüsünün canlı olarak yayınlanması işlemidir. Daha sonra bu medya, kayıttan, web üzerinden yayınlanabilmekte ve/veya CD ortamında çoklu medya olarak sunulabilmektedir.

TV ‐ Video: Kurma ait her türlü görsel içeriğin sınıflandırılarak ve kolayca eriştirildiği uygulamadır. Bu bölümde yapılan sunumlar, yaptırılan özel çekimler sunulabilir. Ayrıca kurum için YouTube benzeri bir portal da geliştirilerek üyelerin video ve resim gibi medyaları kendilerinin yüklemesi, gruplar oluşturması ve yorumlar yapılabilmesi de sağlanmaktadır. (Ayrıntı için tıklayınız )

Yazılı ve görsel basın takip sonuçları sunumu: Kurum hakkında medya takibi yaptırılıyorsa, sonuç dokümanlar (video, kupür, adres vb) bu bölümde kolayca sunulabilir.

Yayınlar: Kurumun çıkardığı yayınların sunum, tanıtım ve oluşturulması ile ilgili hizmetlerin verildiği bölümlerdir. Şayet hakemli (peer‐reviewed) bir Dergi yayınlanıyorsa bunun makale toplama, değerlendirme, e‐yayın vb. tüm konularda A’dan Z’ye çözüm JournalAgent™ ile sağlanmaktadır (bkz. JournalAgent™ Hakemli Dergiler İçin Online Makale Sistemi).

Dergi dışında kalan kitap, broşür vb. tüm yayınların bilgilerinin yer aldığı, talep ve siparişlerin de iletilebileceği bölüm de "yayın" başlığı altındadır.

Başvuru formları: Düzenlenen toplantı, kurs, kongre vb. organizasyonlar için kayıtların alındığı ve bir veritabanında tutulduktan sonra yetkililere de e‐posta ile haber veren bölümlerdir.

Yeterlilik Kurulu (Board) Sınav Sistemi: Yeterlilik kuruları için yetkilendirilmiş kurumlardan soru toplama dahil, soruların düzenlenmesi, elenmesi ve değiştirilmesi olanaklarını da içeren hizmettir. Sistem, en sonunda soru havuzundan otomatik olarak sınav soru kitapçığını ve cevap anahtarını oluşturur.

Oylama sistemi: Kurumun yaptığı kurul vb. seçimlerinde yerinde ya da web üzerinden elektronik oylamanın yapılabildiği sistemdir. Anonimlik ve güvenlik sağlanarak oylama yapılmaktadır.

Online Çalışma Grupları: Coğrafi uzaklık ve zaman darlığı gibi nedenlerle bir araya gelemeyen bilim adamlarının online ortamda tartışıp bilgi paylaşabileceği alanlardır. Bu bölümlerde tartışmalardan ne kadarının genele, ne kadarının grup üyelerine gösterileceği belirlenebilmektedir.(Ayrıntı için tıklayınız )

Elektronik kitap ve kılavuz hazırlama: Kurumun yayınlanacak içeriklerinin CD/DVD ortamına aktarılması ve çoğaltılması, sunum için en uygun teknolojinin belirlenerek arama vb. seçeneklerin yerleştirilmesi hizmetidir.(Ayrıntı için tıklayınız )